Ewidencja zakupów

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zakupów. Najczęściej przygotowują oni dwie listy – z dokonaną sprzedażą oraz zakupami. W naszym biurze zajmujemy się sporządzaniem tych dokumentów w imieniu klienta, wykazując zakupione przez niego towary i usługi.

Warto wiedzieć, że w ewidencji zakupów VAT nie trzeba wykazywać transakcji, w stosunku do których przedsiębiorca nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku. Nasi specjaliści dokładnie sprawdzają, czy dana transakcja kwalifikuje się do takiej ewidencji, a następnie przygotowują potrzebne dokumenty.

Kto musi prowadzić ewidencję zakupów?

Ewidencję zakupów muszą prowadzić przede wszystkim osoby, które są zobowiązane do doliczania podatku VAT do sprzedaży. Dotyczy to przedsiębiorców:

 • sprzedających alkohol lub inne produkty objęte akcyzą,
 • dostarczających wyroby z metali szlachetnych lub z ich udziałem,
 • sprzedających nowe środki transportu,
 • sprzedających tereny budowlane,
 • niemających siedziby na terenie Polski,
 • świadczących usługi prawnicze, jubilerskie i doradztwa.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dotyczy również przedsiębiorców, którzy przekroczyli roczny przychód w wysokości 150 tysięcy złotych. Wówczas nie ma znaczenia rodzaj sprzedawanych towarów.

Jakie elementy obejmuje ewidencja zakupów VAT?

Ewidencja zakupów powinna zawierać podstawowe informacje o transakcji. Nie ma ogólnie przyjętego wzoru takiego dokumentu, jednak wymaga się, by w jego skład wchodziły następujące dane:

 • numer transakcji,
 • data wpływu i wystawienia faktury,
 • numer faktury,
 • NIP sprzedawcy,
 • wartość zakupu i dostawy w cenie brutto oraz netto,
 • kwota naliczonego podatku,
 • wartość zakupów nieopodatkowanych,
 • wartość zakupów, od których nie można odliczyć VAT-u,
 • nazwa i siedziba sprzedawcy.

Przygotowujemy kompletne dokumenty, które pozwalają na wykazanie i rozliczenie zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzimy zapisy w taki sposób, by były one czytelne i nie powodowały żadnych komplikacji w razie ewentualnej kontroli. Zajmujemy się również pełną księgowością, która często idzie w parze z ewidencjonowaniem zakupów i sprzedaży.

Ewidencja zakupów z pomocą specjalistów

Zajmujemy się profesjonalną ewidencją zakupów dla naszych klientów. Przygotowujemy potrzebne dokumenty, wykazując wartość zakupionych towarów i usług oraz wyliczając nałożony podatek. Wyręczamy przedsiębiorcę z konieczności samodzielnego sporządzania ewidencji. W tym czasie właściciel firmy może skupić się na innych zadaniach niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy!