Pełna księgowość – Bydgoszcz

Pełna księgowość cieszy się popularnością zwłaszcza w większych firmach. Pozwala na precyzyjne prowadzenie ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych. Księgi rachunkowe umożliwiają uzyskanie większej przejrzystości danych na temat przychodów i rozchodów podmiotu, dlatego w niektórych przypadkach są one obowiązkowe. Okazują się niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku większych przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość zakłada prowadzenie ksiąg rachunkowych. Składają się one z kilku ważnych elementów, takich jak:

 • dziennik,
 • księga główna,
 • księga pomocnicza.

Specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w ramach pełnej księgowości. Wyręczamy przedsiębiorcę z konieczności samodzielnego uzupełniania dokumentów. Pilnujemy, by zapisy umieszczane w księgach były zgodne z rzeczywistością i obowiązującymi przepisami. Jakiekolwiek błędy mogłyby bowiem doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Kiedy trzeba prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie księgowości pełnej jest obowiązkiem podmiotów, które osiągają przychody powyżej 2 milionów euro rocznie. Mowa tu zarówno o przedsiębiorstwach, jak i osobach fizycznych czy spółkach jawnych. Inne podmioty, które muszą realizować takie formalności, to:

 • spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, w organizacji),
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jednostki i zakłady budżetowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • jednostki funkcjonujące na zasadach prawa bankowego,
 • samorządy (gminy, powiaty, województwa),
 • spółki cywilne,
 • spółki komandytowe,
 • jednostki działające na zasadach działalności ubezpieczeniowej,
 • jednostki działające dzięki subwencjom i dotacjom.

W przypadku tych podmiotów roczne przychody nie są brane pod uwagę.

Na prowadzenie pełnej księgowości można zdecydować się również dobrowolnie, jednak jest to mało popularna praktyka. Taką możliwość mają właściciele firm, które nie spełniają wymienionych wyżej wymogów – najczęściej osiągają przychody niższe niż 2 miliony euro rocznie.

Dlaczego warto postawić na naszą pomoc?

Pełna księgowość bywa skomplikowana, dlatego dobrym pomysłem okazuje się skorzystanie z pomocy specjalistów. Wiemy, jak poprawnie wypełnić dokumenty i dotrzymać ustawowych terminów.

Wspieramy przedsiębiorcę również w razie jakichkolwiek kontroli. Prowadzimy też ewidencję zakupów i innych operacji w firmie, skrupulatnie zapisując wszystkie informacje.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie. Chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania i pomagamy podejmować odpowiednie decyzje związane z księgowością. Możemy wskazać, w jakich przypadkach dobrowolne przejście na rozliczanie z użyciem ksiąg rachunkowych będzie opłacalne, a kiedy stanie się jedynie uciążliwym obowiązkiem.

Oferujemy prowadzenie księgowości w Bydgoszczy i okolicach. Wiele usług realizujemy online, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i pieniądze.